“Wyobraź sobie ..jesteś studentem mieszkającym w regionie z pustymi bibliotekami i uszkodzonymi obiektami edukacyjnymi, gdzie miasteczka uniwersyteckie są zdominowane przez działania związane z wierceniem ropy i paleniem gazu. Ale ty nadal chcesz zwiększyć swoje szanse życiowe i dobrobyt społeczności. Dodatkowo… brakuje tez profesorów i lektorów.“

To jest rzeczywistość w Delcie Nigru… Ponad sześćdziesiąt lat wydobywania ropy i gazu całkowicie zniszczyło ziemię i drogi wodne w regionie. W związku z tym International College of Commerce (Międzynarodowe Kolegium Handlu w Amsterdamie), przy wsparciu bibliotek Maastricht University, VU University Medical Center Amsterdam i Wageningen University & Research, wystąpiło z inicjatywą otwarcia Centrum Wiedzy Delty Nigru (Niger Delta Knowledge Centre).

Wspierani przez .. naszych zwolenników zebraliśmy juz 110 000 książek akademickich, referencyjnych i zawodowych, czasopism i encyklopedii oraz regałów na książki.

Cel projektu

Akademickie Centrum Zasobów (The Academic Resource Centre) promuje lekturę i edukację w regionie delty Nigru, zapewniając uczniom, nauczycielom i badaczom centrum do poszerzania wiedzy. Centrum, które zapewni otwarty dostęp do informacji akademickich, które pomogą lokalnym naukowcom na nowo zdefiniować istniejące podstawowe wartości i umożliwią im pracę na rzecz konkretnych ulepszeń w ich życiu i środowisku.

Proponowane Centrum Wiedzy Delta Nigru będzie domem dla:

  • Niezależnej biblioteki akademickiej.
  • Centrum materiałów do nauki w szkolnictwie wyższym.
  • Miejscem dziedzictwa do gromadzenia i archiwizacji informacji historycznych regionów.
  • Centrum konferencyjnym na sympozja społeczno-gospodarcze i inne działania informacyjne.

Ponieważ nasza biblioteka akademicka jest stosunkowo nowa, nieustannie prosimy o nowy wkład w osiągnięcie bardziej profesjonalnego środowiska.

Wzywamy studentów i zwolenników wiedzy do wsparcia! Pomóż nam URZECZYWISTNIĆ ten projekt!

Donate

IBAN: NL43 ABNA 0831 6304 50
BIC: ABNANL2A
att. Intl. College of Commerce
Amsterdam, The Netherlands

Contact:
Willem Arendsen (Project Manager)
Email: warendsen@ndkc.nl
Tel. +32 (0)489/867 251

Pin It on Pinterest

Share This