Maastricht University Commitment

Maastricht University Commitment

In the last quarter of 2014, Maastricht University Library was asked to donate used academic books to the Academic Resource Centre for university students and tutors in the Niger delta region of Nigeria. We were able to send over 90,000 books in English language. As a...

защо Център за коулаж на Нигера Делта?

„Представете си: ..вие сте студент, живеещ в регион с разбита образователна инфраструктура и празни библиотеки. Нещо повече, кампусите са заразени от нефтено сондиране и изгаряне на газ, въпреки това вие все още имате желание да подобрите шансовете си за живот и...

Pin It on Pinterest

Share This