„Представете си: ..вие сте студент, живеещ в регион с разбита образователна инфраструктура и празни библиотеки. Нещо повече, кампусите са заразени от нефтено сондиране и изгаряне на газ, въпреки това вие все още имате желание да подобрите шансовете си за живот и благополучието на вашата общност. За съжаление няма дори академични преподаватели.“

Това е реалността в делтата на Нигер.. Над шест десетилетия експлоатацията на нефт и газ е унищожила напълно сушата и водните пътища в региона. Като такъв Международният търговски колеж, с подкрепата на библиотеките на Маастрихтския университет, Амстердамски свободен университет и Вагенингски университет и научноизследователски център, стартира Niger Delta Knowledge Centre.

С помощ .. от нашите привърженици сме събрали 110 000 академични, справочни и професионални книги, списания, енциклопедии и рафтове за книги.

Цел на проекта

Проектът NDKC насърчава четенето и непрестанното учене в района на делтата на Нигер, като предоставя на студенти, учители и изследователи център за знания; център, който ще даде отворен достъп до академична информация, която ще помогне на местните учени да предефинират основните съществуващи ценности и ще им позволи да работят за конкретни подобрения в техния живот и заобикаляща среда.

Предложеният Niger Delta Knowledge Centre- NDKC ще бъде дом на:

  • Независима академична библиотека; център за учебни материали за висше образование.
  • Място за историческо наследство; за събиране и архивиране на историческата информация за регионите.
  • Конферентен център; за социално-икономически симпозиуми и други информационни дейности.

Тъй като нашата академична библиотека е сравнително нова, непрекъснато апелираме за нов принос за постигане на много по-професионална среда.

Моля, помогнете ни, направете този проект РЕАЛНОСТ !

Donate

IBAN: NL43 ABNA 0831 6304 50
BIC: ABNANL2A
att. Intl. College of Commerce
Amsterdam, The Netherlands

Contact:
Willem Arendsen (Project Manager)
Email: warendsen@ndkc.nl
Tel. +32 (0)489/867 251

Pin It on Pinterest

Share This